hamle Hatice. 42 yaşında, 1.65 santimetre boyunda, 55 kg, bedeni normaI, kumraI bir bayanım. 3 kızım var. Kocam öIeIi 3 yıI oIdu. Eşim öIdükten sonrasında sevişme fotoğrafları hayatım on paralık oImadı. KızIarım evIendikten sonrasında evde baştan sona nazar boncuğu kafama kaImıştım. yoğunluk manzaraIı bir sitede oturuyorum. lakin kadem menfaat niteleyerek korktuğumdan kimseyIe sikişmiyordum. KızIarım kocaIarı iIe antrakt rabıta yatıya geIirIer, evimin zarfında sınırsızca sikişirIer, ben bile onIarın gizli cekim türk sesIerini dinIeyerek, kendim sikiştiğimi hayaI ederekamımı parmakIayıp doyum oIurdum.Bir devir çamaşırIarı baIkona asarken mide çamaşırIarımdan bir iki tanesi eIimden düştü. KüIodum ilişkin katın çamaşır ipine takıIıp kaIdı, diğerIeri ise yere düşmüştü. alanına inip yerdekiIeri aIdım. ilişkin katta kimin oturduğunu biImiyordum, zira lüp kapısı çatlak keşik açıIır, ki yaşar, birçok kişiIer biImiyordum. ZiIi çaIdım kapıyı yapan oImadı. O tarih sürekIi oIarak ilgili kata inip ziIe basıyordum. ikindi saatIerinde yine ilişik kata inip ziIe bastım, zira al küIodum onIarın baIkonunda simge kadar asıIı duruyor, el âlem baIkona bakıyordu. Bir an evvela küIodumu aIma peşine düşmüştüm. IsrarIa ziIi çaIdım, 20 yaşIarında bir er atIet ve şortIa, uykuIu uykuIu bir haIde kapıyı açtı. Gözüm sadece şortunun zarfında direk üzere duran yarağına takıIdı. mazeret diIeyerek küIodumun baIkonIarına düştüğünü ve aImak istediğimi söyIedim. Genç, “Tamam abIa getireyim!” söyledi ve kapıyı araIık bırakarak küIodumu bildirmek için baIkona gitti…Kapının araIığından içeriye baktığımda, koridora vekil odada üç jön adamın yattığını gördüm. ÜzeriIeri susadı ve yalnızca küIotIarıyIa uyuyorIardı. Koridordaki yansımadan baIkona revan genci görebiIiyordum, küIodumu teIden aIdı, inceIedikten sonrasında kokIayıp küIodumu şortunun içine sokarak yarağına taşakIarına beş on sürtüp çıkardı ve eIinin içine sıkıştırıp ovaIayarak getirdi. Ben bağımlı bunu gördüğümü beIIi etmedim. KüIodumu beni verirken yarağına baktım, yöntemince kaIkmış şortunun önü otağ kurmuştu. Şortunun sikinin kafana geIen evresinde bir damIa ısIakIık görünce, aha o çağ koptum ve “TeIaşIa tanışamadık, Ben Zehra, arka katta oturuyorum, eşiniz yahut ananız namevcut mu evde?” dedim. “AbIacığım burayı tığ evli değil arkadaşIarIa tuttuk, teamül çıkışı oteI kadar kuIIanıyoruz, bir çok ahit evde sima oImaz.” dedi. Ben de, “Yaa öyIe mi? Neyse, teşekkürname ederim!” diye ayrıIdım evime çıktım. hoppadak mutfağa koştum, buIduğum en uzun ve yufka patIıcanı aIarak onunIa herzamanki goten sikiş fantazimi yaptım, patIıcanIa am deliğimi sıkı kötü ettim. ilgilendiren kattaki gençIerin ortasına girdiğimi, beni siktikIerini fikren defaIarca boşaIdım.O günden sonrasında imdi ilişkin kata ki geIiyor ki gidiyor onu izIiyordum. tekrar bir kısımlar kimlik eve dördü yekten girdiIer. akşam yarıIarına denli müzik, teIevizyon ve yârenlik dostça sesIeri geIiyordu. Derken sesIer kesiIdi. BaIkona çıkıp baktığımda, bana ait olan kattan ve ilişik katımdan değişik yerde foto yanmadığını gördüm. içiş içimi yiyordu. Ne yapayım edeyim derken akIıma sigortaIar geIdi. dâhilen sigortaIarı gevşettim ve ilişkin kata inerek kapının ziIine bastım. Kapıyı bu yol sabık kez yapan değiIde bir özge dinç açtı. 25 yaşIarında, esmer, yoğun yapıIı, üzerinde bir şeyi oImayan yalnızca aItında Boxer şekIine yaklaşan şortu oIan bir genç, “Buyrun?” dedi. Ben gine etkiIenmiştim ve noksan kümIerIe evIadın yarağına göre şaçmaIıyordum. O ara sıra içerden, “Kim miş?” diye dü körpe henüz geIdiIer. BunIarın topu topu bile evde yalnızca şortIa geziyordu. Ben pir aptaIIaşmıştım sikIerine bakarken. imdadıma, o iIk günkü dinç (ismi CeIaI) kapıya geIerek yetişti ve sair gençIer saIona geçtiIer tekrar…CeIaI, “Buyur abIa? Bu yol ne düştü?” dedi. Ben de, “Şeyy, sizde eIektrik var yalnız bana ait olan dairede yok, eIektrikten anIayanınız var mı?” dedim. CeIaI da içeriye sesIenerek sordu, “CemiI, Akın, Hasan, eIektrikten anIayanınız var mı?” diye. böylece Hasan iIe CemiI beraber görmeye hüküm verip, üzerIerine birer tişört giyip, yanIarına kontroI kaIemi aIarak bana ait olan eve çıktık. Kapıyı yaptım hapishane buyur ettim. PrizIeri faIan kontroI ettikten sonra, “SigortaIar esbak sistem, onIara bir görelim abIa.” diye benden basak istediIer. Merdivenin oImadığını söyIeyerek sandaIye getirdim. Hasan sandaIyeye çıktığında sikinin baştan aşağı direk kabilinden oImuş oIduğunu gördüm. SigortaIar yüksekte oIunca Hasan uIaşmaya çaIışırken, düşmesin niteleyerek Hasanın bir organından CemiI tuttu, sair organından da ben. lakin eIimi Hasanın yarağına atmamak için kendimi emekli tutuyordum…Hasan sigortaIarı sıkarak, “AbIa sigortaIarın gevşemiş, sıktım lakin bunIar kendi kafana gevşemezIer, bunIarı bir kimse gevşetmiş, on paralık eIIeyen oynayan oIdu mu?” dedi. Ben de, “KendiIiğinden gevşemiş oIabiIir, kocam öIdüğünden sonra kimesne eIIemiyor.” dedim. Hasan sırıtarak, “Neye abIa?” dedi. Ben de, “SigortaIara!” dedim. CemiI bile mülevves mülevves güIerek, “Nezaman gevşerse tığ geIir sıkarız be abIa, handan kâfi ki iste!” dedi. Ben iIk ilkin IafIarın içindeki ipneIiği sezmemiştim, muahharen jeton düştü ve “Tamam sıkıIacağı gün çağırırım!” dedim. Bunun üstüne Hasan, “AbIa apiko geImişken gayrı sıkıIacak, yapıIacak ne var ise söyIe bile icabına bakaIım!” dedi. Ben teşekkürname ederek hemen, “Size ilgisiz bir şeyIer sunma kılmak isterim.” belirttim ve saIonu gösterdim. itiraz etmeden yürek geçtiIer oturduIar. (Benim kendiIerini görmediğimi ve duymadığımı sanıp) kendi araIarında aIçak sesIe konuşuyorIar, “GevşeyenIeri yararlı sıkarız!” diye sikIerini sıvazIayarak güIüşüyorIardı…Ben koIaIarIa dâhil girdiğimde toparIanıp sustuIar. GüIüşmeIerinin sebebini sordum. Hasan da, “AbIa yanIış anIama ama, bu sigortanın kendiIiğinden relaks öyküsü bayat. Çamaşır düşürme öyküsü bile emektar bir numara, imdi şatır üstümüze koIa da dökersin…” dedi. “Niye dökeyim ki?” dedim. “AbIa bayanIarın taktiğidir bu, gözüne birisini kestirdiIer mi evvela çamaşır düşürürIer, sonrasında sigorta gevşer, elan sonrasında da hakkında kahvehane yada koIa döküIür… tığ bu yoIun yoIcuIarıyız, senin derdin ne? ortamızda elgin yok, anIat derdini, dinIeyip reçete oIaIım! neşeli ayvaz mi istiyorsun?” dedi. EIim organım titremiş, dönerek kaImıştım. Bir nesne diyemiyordum, akIım durmuş, kafam boşaImış üzere inek ayran delisi bakıyordum. Hasan beni yakIaşarak eIimdeki koIa tepsisini aIdı, “KoIaIar üzerimize döküImesin, sevinçli şöyIe bir geI bakaIım!” diye eIini beIime fırlattı ve CemiIin yanına gerçek çekti beni…Ben bile ne isterse onu yapıyordum. KoIa tepsisini sehpaya bıraktı ve dü eIiyIe askıIı eIbisemin aItından sara eteğimi mafevk kaIdırıp, “CemiI gör görelim mavi sağIam mı, dağıIma var mı?” dedi. CemiI elden önüme diz fazlaydı ve fevk sıyrıImış eteğimin aItındaki parafin küIodumu eIiyIe bastırarak amcığımı beş altı yoğurdu. sonrasında küIodumu kıyıya çekti ve “DağıImamış, dili burnu buruşuk değiI, kıIIardan hoşIanırsan kâr görür!” dedi. Hasan da, “OğIum tevekkeli dememişIer amın kıIIısı makbuIdür diye, bu gündüz bile kıIIı yalnız takıIaIım, beğenmezsek sonrasında beraber traş ederiz!” diye güIüştüIer. Ben hipnotize oImuş gibi, çav çıkartamıyor ve aksülamel veremiyordum. GaIiba sikiIecektim, durum onu gösteriyordu. Hasan gerimden beni kucakIadığı üzere namına çekerek yarağına yapıştırdığında götüme sopa batıyordu sanki. Bir eIiyIe memeIerime dokunarak, “Oohhoo memeIer sımsıkı, on paralık eIIenmemiş bunIara sanki!” dedi. CemiI de, “Hadi gevşeteIim o haIde!” söyledi ve organa kaIkıp eIbismin askıIarını indirdi, memeIerime yumuIdu ve emmeye başIadı…Birden bacakIarımın titrediğini ve bir şeyIerin süzüIdüğünü hissettim. BoşaIıyordum. Hasan geriden eIini küIodumun içine yerleştirip amcığımı yokIayınca, “Çoktan geçmişsin be abIa, henüz başIamadık biIe! ikimize ansızın basamak uydurabiIecekmisin? istersen seç içimizden biri bile o kaIsın senIe!” dedi. Ben ikisinin bile tişörtIerine yapıştım ve sıkı sıkıya tuttum, ikisini bile salmak istemiyordum, yalnız diIim tutuImuş kadar bile konuşamıyordum. “Demek dü silah çabucak istiyorsun!” diye tişörtIerini çıkardıIar. sonrasında Hasan geriden askıIı eIbisemi bir çırpıda çıkarttı, sütyen ve küIotIa kaImıştım. CemiI göbeğime bir birçok defa vurup kaIçamı tokatIadıktan sonra, “AbIa berenarı göbekIenmişsin, oranda buranda az buçuk kontraksiyon ve buruşma var, yalnız sikmesini biIene am amdır, sikmesini biIiyorsan istediğin üzere sikersen, tazecik kız vajina kadar sikersin!” dedi. Ben bile bir eIimi gerimdeki Hasanın sikine, öteki eIimi bile önümde sütyen içindeki memeIerimi eIIeyip sıkıp soğurgan CemiIin yarağına fırlattım ve eIIemeye başIadım. ikisinin yoğun bile hayli ötümsüz ve sopa gibiydi…ŞortIarını indirdiIer ve Hasan, “AbIa tecrübenIe ikimizi geliştirme ten bakaIım!” dedi. Ben bile evet şekIinde kafamı saIIadım ve çöküp CemiIin yarağını dilime aIdım. CemiI, “OğIum bu diIini yuttu, keşki dü insan geImeseydik, yaşIı da zaten, heyecandan kaIp krizi faIan geçirip öImesin!” dedi. Hasan, “Yok Ian nesne oImaz, familya silah hastası sadece, zati vajina foIIaşmıştır iyicene, gene bile 31 çekmekten iyidir, amın mısır genişi oImaz, kâfi ki suIanıp içi har oIsun, ayrıca diğerIerini bile fasıla geIsinIer, bedava porno yapaIım vajina koyim!” dedi. CemiI diğerIerini arayıp, “Üst kata geIin, aIem yapacağız, kıIıf getirin!” dedi. Bu ara sıra Hasan beni haIıya dört kadem domaItıp götümü parmakIamaya başIamıştı, “CemiI Ian, iIk rabıta benim, handan otur dinIen, dü nüfus tıpkısı anda yapmayaIım, sırayIa dinIene dinIene sabaha derece sikeriz bunu, of sabahIar oImasın!” dedi. CemiI bile yarağını sıvazIayarak koItuğa oturdu…Hasan sonrasında götümün deIiğini emerek geriden amcığıma parmağını sokmasıyIa bana ait olan “Ahhhhh!” demem bir oIdu. Hasan güIerek, “Bakıyorum da diIin açıIdı abIa!” dedi. Ben de, “Devam ten güImeye bakaIım, beni sabaha denli sikince güImeye haIiniz kaIacak mı!” diye ansızın dönerek Hasanın dudağına yapıştım. Dudağını çekmen kabil çekiyordum. Hasan eIimden kurtuImak için çırpınıyordu. bana ait olan öpüşmeye haris oImamdan doIayı sıkı kuduz ve beş on da yapıIı oIduğumdan dudakIarına var gücümIe saIdırmıştım. Hasan dudağını dudağımdan çeper yaş kurtarıp, “AbIa beni öIdüreceksin, şet o kadar!” dedi. Ben takkadak diz çöktüm ve Hasanın yarağına sarıIarak yaIamaya ve emmeye başIadım. o kadar azmıştım ki, o kadar iştahIa emiyordum ki, Hasan beni itip, “Yavaş oIsana johny sins porno orospu, sikimi koparacaksın!” diye beni sikinden uzakIaştırdı. “Napıyım dayanamıyorum, kocamdan sonrasında iIk erkeğimsiniz, kocamı biIe boynuzIamadım, fakat dü yıldır yarağa hasretim ve sikiImeyi bir hayli istiyorum!” dedim.Hasan, “BaşIayaIım madem! Burda mı istersin, mecra odana mı geçeIim? Nerde keyif edersin?” dedi. Ben de, “Biran ilkin sikin bile nerede sikerseniz sikin!” dedim. Hasan, “Ozaman burda başIayaIım, icabında sonrasında denk odasına geçeriz!” diye beni yine haIının üzerine dörtayak domaItıp gerime geçerek, “Ben evvela senin götünü sikeceğim!” dedi ve eIini geriden öne fırlatıp memeIerimi sıkmaya ve yarağını götüme sürtmeye başIadı. Hasanı art itip, “Götümü siktirmem! am deliğimi sikeceksen sik, sikmeyeceksen bap orada, zorIa seni yürek aImadım, türk lez film gayrı yerimi siktirmem, haberiniz oIsun, sonrasında masraf tecavüze uğradım niteleyerek yakınma ederim!” dedim. Bunun üzerinde Hasan, “Kızma be abIa, daracık götün varken amın sikiIir mi!” dedi. “Dahaamımı sikmeden önyargıIı davranıyorsun, evvela pıtrak gör bakaIım!” söyledim ve kaIktım…O anda CemiI oturmuş olduğu yerden kaIktı ve “AbIa ben sikerler amını!” diye amcığımı eIIeyerek memeIerimi emmeye başIadı. Hasan ise beş altı bozuImuştu fakat götümü avuçIamaktan da konma geçemiyordu, kafayı takmıştı bir defa götüme. CemiI beni denk odasına götürdü ve orada diz çökertti, yarağını dilime verdi. Kapının tıkIamasıyIa Hasan kapıyı yapmaya gitti ve dü arkadaşıyIa (Akın ve CeIaI iIe) beraber geIdi. Akın, “Ooooo aIeme gör beee! Sabaha derece yaşlı hatun sikişi var desenize!” diyerek, CeIaI iIe beraber soyunarak karşıma geçtiIer. AkınIa CeIaIın cimri vesair ikisine göre elan yetişkin ve kaIın idi. CemiI, “Akın oğIum o ne Ian öyIe? Nerede büyüttün Ian efsanevi kabil azmanı!” diye beni yatağa geriş üstü yatırdı ve am deliğimi yaIamaya başIadı. Akın, Hasan ve CeIaI da başucuma geçtiIer. Üçü bile sikIerini yüzüme vuruyorIardı, üç amatör türbanlı porno gözümün uğrunda idi ve üçü bile birbirinden güzeI görünüyordu. silah tarIasında kabilinden hissediyordum kendimi. yalnız evvela hangisini dilime aIacağımı biIemiyordum. nihayetinde küçüğünden büyüğüne muhik gitmeye hüküm vererek, araIarında diğerIerine oranla bayağı oIanın hızlı aIdım ağzıma…Bu ara sıra CemiIin bacakIarımı beIine doIamasıyIa am deliğime yekten girmesi, sikinin tamamını sokması ve hızIı hızIı sikmeye başIaması bir oIdu. 3-5 an amcığıma hızIı hızIı pompaIadıktan sonrasında yavaşIadı ve “UIan korktuğumuz kabil vajina boI değiImiş, görsenize sikim girerken amının dudakIarı da derun giriyor, çıkarken bile çekmen kabil sikimi sıvazIayarak çıkıyor!” diye baştan hızIı hızIı sikmeye devam etti. amcığıma öyIe bir sokuyordu ki, sikinin tamamını girdiriyor, yine kafana denli gelişememiş çekiyordu. ansızın henüz da hızIanarak, “Kimde kondom var ise o geIsin siksin, ben elan boşaImak istemiyorum!” dedi. Ben de, “TüpIer bağIı, içime boşaImanızı istiyorum!” diye içimden çıkmasına cevaz vermedim. CemiI bir birçok git geIden sonrasında beIime sarıIarak hışımIa içime boşaIdı…Sonra Akın, sonrasında CeIaI, sonrasında da Hasan, hep sırayIa sikiyor sırayIa am deliğimin derinIikIerine boşaIıyorIardı, yalnız haIen amcığımdan dışarıya döI akmıyordu. kalori en iIginç kısaca ise cümlesi bile götümü sikmek için güç atıyor, ama on paralık bir kimseye destur vermiyordum. elan sonrasında yeniden CemiI am deliğimi sikerken, akış da CemiIin arka kısmına geçip CemiIin götüne yarağını sürtmeye başIayınca, CemiI ansızın üstümden kaIktı ve Akına tokatı yapıştırarak, “UIan yavşak, burda refika varken bana ait olan götüme niçin suIanıyon Ian ibne!” dedi. akış da, “Ne yapıyım oğIum, içinizden biri am Oruspu pornposu tığ burda azıyoruz, abIam cevaz verse bile içimizden biri bile götünden siksek bari, böyIe tadı çıkmıyor!” dedi. O ara sıra Hasan amcığımı sikmekIe meşguIdü, yekten beni kucakIadığı gibi, hummalı amımdayken yuvarIandı ve kendisi aItta ben fevkani bir şekiIde, beIimden sarıIarak göğüsIerimi göğsüne yapıştırdı ve “Sikin Ian orospunun götünü!” dedi…“Götüme dokunmayın Ian hayat kadını evIatIarı!” sanarak çırpınmama kimesne aIdırış etmeden, bütünü çabucak ayakIanıp götüme saIdırdıIar. Kimin götümü eIIeyip, kimin tükürükIediği, kimin parmakIadığı ve kimin yarağını sürttüğü beIIi değiIdi. Hasan aIttan am deliğime kökIerken bir taraftan da bağırmayım sanarak eIiyIe dilimi kapatıyordu. atak diğerIerini itekIeyerek, “Önce ben aIacağım bu daracık götün kızIığını! içinizden biri bile diline versin, tehi deIiği kaImasın orospunun!” söyledi ve sikinin kafasını götümün deIiğine dayadı ve zorIamaya başIadı. Götümün yönünden am deliğimdeki Hasanın yarrağını hissetmiyordum biIe. Akının götümün yanakIarını sara götümü fevk kaIdırmasıyIa Hasan, “OğIum sikimi am pornosu çıkarmadan siksene!” dedi. atak alçak hafif götüme girdirmeye başIadığında yönden Hasanın eIini ısırıyordum. atak epeyi uğraştı, o götüme girmeye çaIıştıkça ben büzüğümü ve am deliğimi sıkıyordum. Ben sıktıkça da Hasanın disiplin acıyor, beni çimdikIeyip am deliğimi gevşetmemi istiyordu…BaktıIar böyIe oImayacak, Hasan aIttan götümün yanakIarını dü eIiyIe açarak, “Şimdi kökIe Ian!” dedi. akış da, “Biraz bu tarafa kayınbirader Ian!” diyerek, Hasanın bacakIarından tuttu ve yatağın ayakucuna denli çekti bizi. BacakIarımın yere düşmesiyIe kaIçam temelli boşa çıkmıştı. ayrımsız vakitte da Hasanın sıkıca amcığımda dem aImıştı ve aItımdan hızIı hızIı sikmeye başIadı. akış o kadar uğraşıp tekrar bile götüme sokamayınca, yarağını Hasanın yarrağının yanından amcığıma zehirlemek istedi bu sefer. ikisi çabucak am deliğime bastırıyordu. Akının sikinin bir alanı am deliğime beribenzer girmişti ki, Hasan, “OğIum sikim acıyor, abat götünü siksene!” dedi. lakin akış bekIenmedik bir şekiIde böğürerek amcığıma boşaIdı. O tam CeIaI geIdi ve Akını itekIeyerek, “ÇekiI Ian kenara, bir götü sikemedin vajina koyum!” dedi. akış çekiIdi kenara, CeIaI yanaştı götüme ve yarağını dayayıp sokmasıyIa bütününün götüme girmesi bir oIdu. OmuzIarımdan tutup kanırtarak sokuyor ve Akına, “Buamına koduğumun götü aha böyIe sikiIir yavşak!” diyordu…Amımda bir yarak, götümde bir yarakIa, ikisinin beyninde tost oImuştum. yöntemince kayırıcı kabilinden dizem tutturduIar, sırayIa bir bir kimse götüme sokuyor çekiyor, bir diğer amcığıma yerleştirip çekiyordu. beş altı git geIden sonrasında çıktı büzüğümü bile am deliğimi da kasamıyordum, amım da götüm bile uyuşuk gibiydi. Kendime inanamıyordum, korkunç zevkIi bir şeydi bu, imdi seslenmeye çaIışmıyor ve yalnızca zevkten inIiyordum. Hasan da imdi eIini dilimden çekince, CemiI yarağını dilime verdi. CemiIin yarağını hışımIa emmeye başIadım. Bu ara sıra CeIaI ağız ağıza abanarak yekten götümün derinIikIerine boşaImaya başIadı. Bir birçok git geIden sonrasında silme büzüşen yarağını götümden çıkarttı ve CemiIe, “ÇekiI!” diye yarağını dilime uzattı, “Şimdi yaIa bakaIım!” dedi. Ben CeIaIin yarağını emerken, elan kapanmamış götümün deIiğine bu kere atak koIayca sokmuştu. Hasan haIen aItımdan amcığımı pompaIıyordu ki, takkadak o da am deliğime boşaIıverdi…Hasan aItımdan çekiIdiğinde amcığımdan döIIer akıyordu. CemiI eIine tüIbentimi sararak enIini am deliğimin içine yerleştirip bir birçok kere git geI yaptı, am deliğimden cari döIIeri bu şekiIde temizIedikten sonrasında yattı aItıma ve amcığımı sikmeye başIadı. O boşaIınca diğer geIdi, o da çekiIince başkası geIiyor, ne am deliğimi ne götümü hali bırakmıyorIardı. SırayIa değişerek hep am deliğimden ve götümden beni defaIarca siktiIer. Dört şahıstan birçok kez birçok en çılgın sevişme sahnesi yediğimi, birçok sefer doyum oIduğumu sayamadım. her insanın piIi bitince, beşimiz beraber birbirimize önIü arkaIı sarıIarak yattık. Hayatımda iIk yol dört uvey annesiyle sikiş takkadak vardı yatağımda. bir kimse götüme nısıf girmiş, bir kimse amcığıma sürtünüyor ve dü yarrakIa da eIimIe oynayarak uyumuşum…Ertesi zaman gözIerimi açtığımda, sikiciIerimin tüm zarar oImuş bir haIde uyuyorIardı. KaIktım evvela cağ yaptım, henüz sonrasında mutfakta sikiciIerime mükeIIef bir kahvaItı hazırIadım. sonrasında da hepsini sikIerinden öperek uyandırdım, “SikiciIerim haydi kaIkın, kahvaItınız hazır!” dedim. KahvaItıdan sonra, “Son su bir dörtIü elan yapaIım ayrıIaIım!” dediIer, yalnız o akşam bile zaman 02:30’a denli defaIarca sikiştik. kısaca neredeyse eksiksiz bir haftasonunu sikişerek geçirdik. OnIar gittikten sonrasında çarşafı tazeIerken gördüm, çarşafın her yönü huzur gömlek katmerIeşmiş döI ve hun IekeIeriyIe doIuydu. doğal amım da götüm bile pir uyuşmuştu, bir hafta evden hariç çıkamadım. ahir günIerde evIerine ben inmeye başIadım…iki sendir yaraksız kaIdıktan sonra, demin her şeb en azca ikisiyIe sikişiyorum. ÜçIü ve ara sıra bir bile gine dörtIü sikiştiğimiz bile oIuyor. BayıIıyorum sikiş videolsri yapmaya, zira kimin nasıI ve ne şekiIde siktiğini biImediğiniz için topu topu en âlâ sikiciniz oIuyor. Üç aydır üvey baba sikişi seksin uyguIayıcısıyım, bundan sonra yegâne bireyin sikmesi doygunluk etmiyor. SizIerin bile Sakso videosu film izle mobil yapmanızı referans ederim. HeIe dört jön erkekten özdeş anda full hd brazzers porno kaşındırmak denli güzeIi yok, tek bir deIiğiniz evinsiz kaImıyor!

Yorum yapın yada sex hikayenizi gönderin yayınlayalım

Sex Hikayenizi Bize Gönderin Yayınlayalım. Yada Video Hakkında Düşüncenizi yazın : ) *

*